Inzerce - Mimořádná nabídka

Speciální nabídka - tematické přílohy

 • V průběhu roku vyjde několik tematických příloh:
 • "Pohoda a zdraví" – č.5 (27.1.), č.9 (24.2.), č.12 (16.3.), č.14 (30.3.), č.18 (27.4.), č.22 (25.5.), č.38 (14.9.), č.42 (12.10.), č.47 (16.11.)
 • "Pohoda a zahrada" – č.11 (9.3.), č.36 (31.8.)
 • "Pohoda Vánoční nákupy" - č.47 (16.11.)
 • Pro oborově příslušnou inzerci sleva 50 %.
 • Po předchozí dohodě je možno současně s inzercí otisknout i tématicky příslušné PR materiály.
 • U opakované inzerce do všech příloh možné další slevy.
Cena a formát inzerce na titulní straně k tématu zdraví (210 x 20 mm) 50 000 Kč
Vkládání, vlepování a všívání reklamních materiálů viz. ceník

Dále nabízíme

 • cílené a efektivní oslovení obyvatel od nejmenších míst až po obyvatele hlavního města, všech věkových a vzdělanostních kategorií a sociálních skupin,
 • oslovení cílové skupiny „televizní diváci“,
 • pro každého, kdo nás navštíví na nezávazném jednání, je přichystána výborná káva, čaj i domácí pečivo. Při „domácí pohodě“ se jistě dostaví další neotřelé nápady,
 • pohodu pro každého.

Podrobný ceník včetně přehledu standardních a nestandardních forem inzerce je k dispozici v sekci .

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel:

JIK 05, spol. s r.o.,
IČ 27245861
V Olšinách 75,
100 00 Praha 10
tel 281 002 201
e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Současný tištěný náklad: 200 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 18 regionálních a 1 celostátního titulu - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Týdeník Jindřichohradecka, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec, Znojemský týden a Naše rodina (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů

Kontakty

JIK 05, s.r.o. – obchodní oddělení,
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Petr Tuček, Lucie Menclová
tel. 281 002 203-4,
e-mail: p.tucek@tv-pohoda.cz l.menclova@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů čtenářů a předplatitelů vydavatelství JIK-05, s.r.o.