Inzerce - Základní informace

Náklad: 200 000 výtisků
Rozsah: 32, 36, 40, 44 stran
Periodicita: týdeník
Den vydání: pondělí

Distribuce

 • 13.500 výtisků pro předplatitele
 • 72.000 výtisků je distribuováno do prodejní sítě
 • 117.000 výtisků je vkládáno do 19ti regionálních a 1 celostátního titulu - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Nové noviny (Jičínsko), Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíčsko), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Naše Slovácko, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Dobrý den s Kurýrem, Třinecký Hutník, Znojemský týden, Jalovec (Vsetínsko) a Naše rodina (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR)
 • 144.984 výtisků - celkový prodaný náklad/týden (průměr 2017)

Náklad je ověřován auditorskou společností ABC, ČR (viz ).

Kontakty

ing. Petr Tuček - ředitel obchodního oddělení

 • Tel.: 281 002 204
 • Mobil: 602 210 992
 • Fax: 274 775 492
 • E-mail:

Lucie Menclová - obchodní oddělení

 • Tel.: 281 002 203
 • Mobil: 777 300 052

Naši čtenáři

 • cílené a efektivní oslovení obyvatel od nejmenších míst až po obyvatele hlavního města, všech věkových a vzdělanostních kategorií a sociálních skupin
 • 289.000 čtenářů na vydání (Media projekt, 1. + 2. čtvrtletí 2018)
 • velká skupina předplatitelů 13.500

(Pramen: Media projekt)

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel:

JIK 05, spol. s r.o.,
IČ 27245861
V Olšinách 75,
100 00 Praha 10
tel 281 002 201
fax 274 775 492
e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Současný tištěný náklad: 200 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 18 regionálních a 1 celostátního titulu - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Nové noviny (Jičínsko), Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Týdeník Jindřichohradecka, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec, Znojemský týden a Naše rodina (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů

Kontakty

JIK 05, s.r.o. – obchodní oddělení,
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Petr Tuček, Lucie Menclová
tel. 281 002 203-4, fax 274 775 492,
e-mail: p.tucek@tv-pohoda.cz l.menclova@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů čtenářů a předplatitelů vydavatelství JIK-05, s.r.o.