Inzerce - Základní informace

Náklad: 200 000 výtisků
Rozsah: 32, 36, 40, 44 stran
Periodicita: týdeník
Den vydání: pondělí

Distribuce

 • 14.800 výtisků pro předplatitele
 • 74.000 výtisků je distribuováno do prodejní sítě
 • 112.100 výtisků je vkládáno do 17ti regionálních titulů - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíčsko), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Naše Slovácko, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Dobrý den s Kurýrem, Třinecký Hutník, Znojemský týden, Jalovec (Vsetínsko)
 • 135.003 prodaných výtisků - prodaný náklad/týden, průměr (1-10/2021, ABC ČR)

Náklad je ověřován auditorskou společností ABC, ČR (viz ).

Kontakty

ing. Petr Tuček - ředitel obchodního oddělení

 • Tel.: 281 002 204
 • Mobil: 602 210 992
 • Fax: 274 775 492
 • E-mail:

Lucie Menclová - obchodní oddělení

 • Tel.: 281 002 203
 • Mobil: 777 300 052

Naši čtenáři

 • Cílené a efektivní oslovení obyvatel od nejmenších míst až po obyvatele hlavního města, všech věkových a vzdělanostních kategorií a sociálních skupin
 • 320 000 čtenářů na vydání (Media projekt, 2. + 3. kvartál 2021)
 • Velká a stabilní skupina předplatitelů 14.800

(Pramen: Media projekt)

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel:

JIK 05, spol. s r.o.,
IČ 27245861
V Olšinách 75,
100 00 Praha 10
tel 281 002 201
e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů

Kontakty

JIK 05, s.r.o. – obchodní oddělení,
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Petr Tuček, Lucie Menclová
tel. 281 002 203-4,
e-mail: p.tucek@tv-pohoda.cz l.menclova@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů čtenářů a předplatitelů vydavatelství JIK-05, s.r.o.