Inzerce - Základní informace

Náklad: 200 000 výtisků
Rozsah: 32, 36, 40, 44 stran
Periodicita: týdeník
Den vydání: pondělí

Distribuce

 • 12.000 výtisků pro předplatitele
 • 75.000 výtisků je distribuováno do prodejní sítě
 • 115.000 výtisků je vkládáno do 18ti regionálních a 1 celostátního titulu - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Nové noviny (Jičínsko), Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Naše Slovácko, Milevské noviny, Písecké postřehy,Strakonicko, Táborsko, Týdeník Jindřichohradecka, Třinecký Hutník, Znojemský týden a Naše rodina (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR)
 • 147.603 výtisků - celkový prodaný náklad/týden (průměr 2015)

Náklad je ověřován auditorskou společností ABC, ČR (viz ).

Kontakty

ing. Petr Tuček - ředitel obchodního oddělení

 • Tel.: 281 002 204
 • Mobil: 602 210 992
 • Fax: 274 775 492
 • E-mail:

Mgr. Jitka Nováková - obchodní oddělení

 • Tel.: 281 002 203
 • Mobil: 605 517 790
 • Fax: 274 775 492
 • E-mail:

Naši čtenáři

 • cílené a efektivní oslovení obyvatel od nejmenších míst až po obyvatele hlavního města, všech věkových a vzdělanostních kategorií a sociálních skupin
 • 359.000 čtenářů na vydání (Media projekt, údaj za rok 2013)
 • velká skupina předplatitelů 12.000

(Pramen: Media projekt)

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel:

JIK 05, spol. s r.o.,
IČ 27245861
V Olšinách 75,
100 00 Praha 10
tel 281 002 201
fax 274 775 492
e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz

Současný tištěný náklad: 200 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 19 regionálních a 1 celostátního titulu - Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Nové noviny (Jičínsko), Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Princip (Děčínsko), Naše Slovácko, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Týdeník Jindřichohradecka, Třinecký Hutník, Znojemský týden a Naše rodina (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů

Kontakty

JIK 05, s.r.o. – obchodní oddělení,
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Petr Tuček, Jitka Nováková
tel. 281 002 203-4, fax 274 775 492,
e-mail: p.tucek@tv-pohoda.cz j.novakova@tv-pohoda.cz
webové stránky: www.tv-pohoda.cz