Inzerce - Mimořádná nabídka

Speciální nabídka - tematické přílohy

 • V průběhu roku vyjde několik tematických příloh:
 • "Pohoda a zdraví" – č.5 (27.1.), č.9 (24.2.), č.12 (16.3.), č.14 (30.3.), č.18 (27.4.), č.22 (25.5.), č.38 (14.9.), č.42 (12.10.), č.47 (16.11.)
 • "Pohoda a zahrada" – č.11 (9.3.), č.36 (31.8.)
 • "Pohoda Vánoční nákupy" - č.47 (16.11.)
 • Pro oborově příslušnou inzerci sleva 50 %.
 • Po předchozí dohodě je možno současně s inzercí otisknout i tématicky příslušné PR materiály.
 • U opakované inzerce do všech příloh možné další slevy.
Cena a formát inzerce na titulní straně k tématu zdraví (210 x 20 mm) 50 000 Kč
Vkládání, vlepování a všívání reklamních materiálů viz. ceník

Dále nabízíme

 • cílené a efektivní oslovení obyvatel od nejmenších míst až po obyvatele hlavního města, všech věkových a vzdělanostních kategorií a sociálních skupin,
 • oslovení cílové skupiny „televizní diváci“,
 • pro každého, kdo nás navštíví na nezávazném jednání, je přichystána výborná káva, čaj i domácí pečivo. Při „domácí pohodě“ se jistě dostaví další neotřelé nápady,
 • pohodu pro každého.

Podrobný ceník včetně přehledu standardních a nestandardních forem inzerce je k dispozici v sekci .

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel

JIK 05, spol. s r.o.

Adresa redakce

TV pohoda, Aviatica,
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5
tel. 272 015 322, 281 002 201,
e-mail: info@vlmedia.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů